CSH Shop

Het is zover: onze clubshop is er!
Heb je interesse?

Aarzel dan niet & neem zeker eens een kijkje via deze link.

Voor de gymnasten van de recreatieve groepen is de aankoop uiteraard volledig vrijblijvend!